Welkom bij Van Roon en Zoon

Neem contact op:
Contactgegevens

Stimulering Duurzame Houtstook

STIMULERING DUURZAME HOUTSTOOK (SDH)

Met de Stimulering Duurzame Houtstook (SDH) kan de eindgebruiker €250 tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf en gecertificeerde installatie van hoogwaardige hout gestookte kachels, inbouwhaarden en inzethaarden. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers toegankelijk.

SDH is een stimuleringsregeling van de bij de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) aangesloten fabrikanten en DE-erkende detaillisten. De NHK sluit met deze regeling aan bij recente initiatieven vanuit de overheid om duurzame energie in Nederland de stimuleren. De NHK is aanspreekpunt voor de uitvoering van de regeling, de meewerkende fabrikanten en detaillisten voor de uitvoering.

Waarom deze stimulering?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Omdat in Nederland de publieke opinie nog steeds wordt beïnvloed door de emotie rond houtstook in de breedste zin van het woord, wil de branche haar uitgangspunten voor toestellen en installaties breed onder de aandacht brengen. Via deze eigen regeling van en voor leden van de NHK worden particulieren en zakelijke gebruikers die doordacht en verantwoord hout gaan stoken dan ook financieel gestimuleerd.

Ook vanuit Europa is de houtkachel als Duurzame Energie toestel aangemerkt, mede omdat in veel gevallen sprake is van vervangende warmte op niet gebruikte fossiele energie. Immers, tijdens het stoken van de kachel vervangt deze de aanwezige CV installatie in de meeste gevallen volledig.

De EcoDesign regeling welke in 2022 van kracht wordt, gaat ervoor zorgen dat houtgestookte toestellen aan minimale kwaliteits- en emissie eisen voldoen.

De NHK wil met deze eigen stimuleringsregeling de positieve effecten van EcoDesign versneld doorvoeren en koppelt deze toestelnorm ook nog eens aan de Duurzame Energie erkenning voor een verantwoorde installatie. De omslag naar een verantwoord en duurzaam stookgedrag kan zo samen met de eindgebruiker versneld en maximaal verantwoord worden gemaakt.

Wanneer kan de SDH aangevraagd worden?

Aanvragen kan vanaf 15 februari 2016 09.00 uur tot en met 5 mei 2016 17.00 uur. 

Kom langs in onze showroom voor meer informatie.

 http://www.stimuleringhoutstook.nl